Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH

Kształcimy zawodowo!

Strona główna Poczta Dziennik Plan Galerie Kronika Kursy

Szczęśliwe numerki: 11 i 29


Szczęśliwe numerki:

11

29

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Sympatycy
Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie

Uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości przekazania 1% podatku dochodowego za rok 2017 na rzecz pomocy naszej szkole. Możecie Państwo to uczynić, wskazując w formularzu PIT – 37, nr KRS 0000064561 oraz Cel szczegółowy: ZST MIKOŁÓW. Uzyskane środki zostaną w całości przeznaczone na doposażenie bazy dydaktycznej i realizację zadań edukacyjno – wychowawczych.
Wzór PIT -37
Wzór, jak wypełnić PIT
Inne, indywidualne darowizny na rzecz pomocy szkole można przekazać także bezpośrednio na konto bankowe:
98 1560 0013 2353 7693 8000 0002 z dopiskiem "ZST MIKOŁÓW"
Dziękujemy za każdą formę wsparcia, wierząc, że razem jesteśmy w stanie uczynić naszą szkołę piękniejszą, nowocześniejszą i przyjaźniejszą młodzieży.

Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie