Kierowca mechanik

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • prowadzenia pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów;
  • wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
  • prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
  • wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
  • oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

 

Kierowca mechanik znajduje między innymi zatrudnienie w takich miejscach pracy, jak: warsztaty i serwisy samochodowe, małe i duże firmy przewozowe, firmy transportowe posiadające własny serwis, firmy prowadzące usługi przewozu osób. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

 


powrot