Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
Menu

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH

Kształcimy zawodowo!

Strona główna Poczta Dziennik Plan Galerie Kursy

Szczęśliwe numerki: 11 i 29


Szczęśliwe numerki:

11

29

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4

Kalendarium roku szkolnego 2017/2018


 

04.09.2017r inauguracja nowego roku szkolnego

14.09.2017r. – zebranie plenarne RP - zatwierdzenie planów pracy szkoły

14.09.2017r. – zebrania z Rodzicami - klasy pierwsze oraz klasy maturalne

21.09.2017r. – zebrania z Rodzicami - klas promocyjne i klasy 3-cie branżowej szkoły I stopnia

21.09.2017r. – wybory do Rady Rodziców

26.10.2017r. – konsultacje indywidualne dla Rodziców - wszystkie klasy                                    

23.11.2017r. konsultacje indywidualne dla Rodziców - propozycje ocen w klasach maturalnych

17.12.2017r. – zakończenie I półrocza w klasach maturalnych

19.12.2017r. zebranie klasyfikacyjne RP klasy maturalne 

21.12.2017r. – zebrania informacyjne z Rodzicami uczniów klas maturalnych po I półroczu

21.12.2017r. konsultacje indywidualne dla Rodziców uczniów klas I, II i III propozycje ocen śródrocznychZimowa przerwa świąteczna: 23.12.2017 – 01.01.2018r.10.01.2018r. – 17.02.2018r. egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna. Zdają klasy czwarte technikum, oraz trzecie technikum: 3tps, 3me (technik elektryk) i 3tmt

11.01.2018r. egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna. Zdają klasy czwarte technikum, oraz trzecie technikum: 3tps, 3me (technik elektryk) i 3tmt

14.01.2018r. – zakończenie I półrocza - klasy 1-3 technikum i branżowej szkoły I stopnia

18.01.2018r. – zebranie klasyfikacyjne RP klasy 1-3 technikum i branżowej szkoły I stopnia

18.01.2018r. – zebrania informacyjne po pierwszym półroczu dla Rodziców klas 1-3 technikum i branżowej szkoły I stopnia

18.01.2018r. konsultacje indywidualne dla Rodziców uczniów klas maturalnych

23.01.2018r. – zebranie plenarne RP  po I półroczu nauki
Ferie zimowe: 29.01.2018r. – 11.02.2018r.  01.03.2018r. – konsultacje indywidualne dla Rodziców - wszystkie klasy

 


Wiosenna przerwa świąteczna: 29.03.2018r. – 03.04.2018r.05.04.2018r. – zebrania z Rodzicami uczniów klas maturalnych - propozycje ocen rocznych

05.04.2018r. – konsultacje indywidualne dla Rodziców uczniów klas 1-3 technikum i branżowej szkoły I stopnia

24.04.2018r. zebranie klasyfikacyjne RP klasy maturalne

27.04.2018r. zakończenie zajęć w klasach maturalnych

04.05.2018r. –  25.05.2018r. egzaminy maturalne

24.05.2018r. – zebrania z Rodzicami - klasy 1-3 technikum i branżowej szkoły I stopnia - propozycje ocen rocznych

19.06.2018r. egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna
(klasy: 2ti, 2 tor, 3ti, 3me, 3 tps, 3tmt, 3th, 3mps, 3op, 3wz)

19.06.2018r. – zebranie klasyfikacyjne RP dla uczniów klas 1-3 technikum i branżowej szkoły I stopnia

22.06.2018r. zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22.06.2018r. 04.07.2018r. - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna
(klasy: 2ti, 2tor, 3ti, 3me, 3 tps, 3tmt, 3th, 3mps, 3op, 3wz)


 

Ferie letnie: 23.06.2018 – 31.08.2018r.

 


28.06.2018r. konferencja RP podsumowująca roczną pracę szkoły