Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
Menu

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH

Kształcimy zawodowo!

Strona główna Poczta Dziennik Plan Galerie Kursy

Szczęśliwe numerki: 11 i 29


Szczęśliwe numerki:

11

29

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4

Raporty z ewaluacji zewnętrznej


 

Poniżej udostępniono raporty (format PDF) z ewaluacji zewnętrznej. Ewaluację przeprowadzono w technikum i zasadniczej szkole zawodowej Zespołu Szkół Technicznych w marcu 2015 roku w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty. Miała ona charakter problemowy i  przeprowadzona była wg rozporządzenia MEN o nadzorze pedagogicznym z dnia 10 maja 2013r.Interpretacja wyniku:

A: inni czerpią z waszych doświadczeń

B: jakość nie jest już celem, lecz sposobem funkcjonowania  organizacji 

 

Dyrekcja i RP ZST składają podziękowania wszystkim Rodzicom, którzy uczestniczyli w ewaluacji zewnętrznej przez udział w zebraniu organizacyjnym, w ankietowaniu lub wywiadach dla Rodziców.

 

 

        
Technikum    ZSZ