Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
Menu

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH

Kształcimy zawodowo!

Strona główna Poczta Dziennik Plan Galerie Kursy

Szczęśliwe numerki: 11 i 29


Szczęśliwe numerki:

11

29

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)


 

Szanowni Rodzice,


Rada Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 grupowe ubezpieczenie uczniów Zespołu Szkół Technicznych od następstw nieszczęśliwych wypadków zostało zawarte z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. Ubezpieczenie dotyczy jedynie uczniów, których rodzice ubezpieczyli swoje dzieci w publikowanym wariancie. 

 

 

Numer polisy: Polisa typ 184 nr 001007690