Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
Menu

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH

Kształcimy zawodowo!

Strona główna Poczta Dziennik Plan Galerie Kursy

Szczęśliwe numerki: 11 i 29


Szczęśliwe numerki:

11

29

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4

Podstawa programowa


Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia
uzyskanie Świadectwa Dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (wszystkie klasy technikum 4-letniego):

[Pobierz plik PDF]

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia (klasy pierwsze):

 [Pobierz plik PDF]
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych (klasy drugie i trzecie):
[Pobierz plik PDF]

 


Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach
(klasy pierwsze technikum i klasy pierwsze branżowej szkoły I stopnia): 
Mechanik pojazdów samochodowych      
[Otwórz stronę]
Operator obrabiarek skrawających [Otwórz stronę]
Technik elektryk [Otwórz stronę]
Technik handlowiec [Otwórz stronę]
Technik informatyk [Otwórz stronę]
Technik mechanik [Otwórz stronę]
Technik mechatronik [Otwórz stronę]
Technik organizacji reklamy [Otwórz stronę]
Technik pojazdów samochodowych [Otwórz stronę]

 


Podstawa programowa kształcenia w zawodach
(klasy drugie, trzecie i czwarte technikum oraz klasy drugie i trzecie zasadniczej szkoły zawodowej):
Mechanik pojazdów samochodowych      
[Otwórz stronę]
Operator obrabiarek skrawających [Otwórz stronę]
Technik elektronik [Otwórz stronę]
Technik elektryk [Otwórz stronę]
Technik handlowiec [Otwórz stronę]
Technik informatyk [Otwórz stronę]
Technik mechanik [Otwórz stronę]
Technik mechatronik [Otwórz stronę]
Technik organizacji reklamy [Otwórz stronę]
Technik pojazdów samochodowych [Otwórz stronę]