EnglishGermanPolski
 Liczba dni do końca wakacji: 31 :)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4

Podstawa programowa


Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia
uzyskanie Świadectwa Dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (obowiązująca w klasach pierwszych, drugich i trzecich w roku szkolnym 2014/2015)

[Pobierz plik PDF]
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych (obowiązująca w klasach pierwszych, drugich i trzecich zasadniczych szkół zawodowych w roku szkolnym 2014/2015)
[Pobierz plik PDF]

 


Podstawa programowa w zakresie kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników
i techników uzupełniających
[Pobierz plik PDF]
Podstawa programowa w zakresie kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych
[Pobierz plik PDF]
Zmiana rozporządzenia - lista lektur
[Pobierz plik PDF]

 


Podstawa programowa kształcenia w zawodzie dla klas pierwszych, drugich i trzecich w roku szkolnym 2014/2015:
Mechanik pojazdów samochodowych [Otwórz stronę]
Operator obrabiarek skrawających [Otwórz stronę]
Technik elektronik [Otwórz stronę]
Technik elektryk [Otwórz stronę]
Technik handlowiec [Otwórz stronę]
Technik informatyk [Otwórz stronę]
Technik mechanik [Otwórz stronę]
Technik mechatronik [Otwórz stronę]
Technik organizacji reklamy [Otwórz stronę]
Technik pojazdów samochodowych [Otwórz stronę]

 


Podstawa programowa kształcenia w zawodzie dla klas czwartych w roku szkolnym 2014/2015:
Technik  elektronik [Pobierz plik PDF]
Technik elektryk [Pobierz plik PDF]
Technik informatyk [Pobierz plik PDF]
Technik mechanik [Pobierz plik PDF]
Technik mechatronik [Pobierz plik PDF]
Technik pojazdów samochodowych [Pobierz plik PDF]
Technik handlowiec [Pobierz plik PDF]