EnglishGermanPolski
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4

Podstawa programowa


Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia
uzyskanie Świadectwa Dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (obowiązująca w klasach pierwszych i drugich w roku szkolnym 2013/2014)

[Pobierz plik PDF]
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych (obowiązująca w klasach pierwszych i drugich zasadniczych szkół zawodowych w roku szkolnym 2013/2014)
[Pobierz plik PDF]
 
Podstawa programowa w zakresie kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników
i techników uzupełniających
[Pobierz plik PDF]
Podstawa programowa w zakresie kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych
[Pobierz plik PDF]
Zmiana rozporządzenia - lista lektur
[Pobierz plik PDF]

 


Podstawa programowa kształcenia w zawodzie dotycząca klas pierwszych i drugich w roku szkolnym 2013/2014
[Pobierz plik PDF]
Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik elektronik
[Pobierz plik PDF]
Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik elektryk
[Pobierz plik PDF]
Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik informatyk
[Pobierz plik PDF] 
Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik mechanik
[Pobierz plik PDF]
Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik mechatronik
[Pobierz plik PDF]
Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych
[Pobierz plik PDF]
Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik handlowiec
[Pobierz plik PDF]
Podstawa programowa  kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych
[Pobierz plik PDF]
Podstawa programowa kształcenia w zawodzie operator obrabiarek skrawających

[Pobierz plik PDF]