Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
Menu

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH

Kształcimy zawodowo!

Strona główna Poczta Dziennik Plan Galerie Kursy

Szczęśliwe numerki: 11 i 29


Szczęśliwe numerki:

11

29

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4

Śląsk


Śląsk to region obejmujący dorzecze górnej i środkowej Odry oraz górnej Warty. Ze względu na swoje pograniczne położenie i kilkakrotne zmiany przynależności państwowej (Polska, Czechy, Austria, Prusy), jest to region bardzo zróżnicowany kulturowo i etnicznie. Od końca XIV wieku leżał Śląsk poza granicami Królestwa Polskiego. Po pierwszej wojnie światowej Polska otrzymała część wschodnią Górnego Śląska, a po drugiej wojnie światowej prawie cały obszar Śląska znalazł się w granicach państwa polskiego. O ciekawej przeszłości regionu przypominają liczne zabytki, stare miasta i miasteczka, zamki dawnych książąt, kolonie robotnicze oraz świątynie katolickie i ewangelickie.

 
 

Śląsk tradycyjnie dzielony jest na Śląsk Dolny i Śląsk Górny. Ten ostatni utożsamiany jest często tylko z jego najbardziej uprzemysłowioną częścią to znaczy Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym, który do lat 80 stanowił centrum polskiego przemysłu ciężkiego. (Obecnie trawa jego restrukturyzacja). Stolicą regionu jest miasto Katowice. Oprócz wielkich aglomeracji miejskich (o największej gęstości zaludnienia w Polsce), obejmuje Górny Śląsk także rozległe tereny zielone - tak zwany "Śląsk zielony" z przyległym Beskidem od południa i pięknymi terenami rolniczymi i leśnymi od północnego-zachodu. Górny Śląsk to znany i ceniony ośrodek kulturalny i naukowy. Działają tu liczne uczelnie wyższe, ośrodki badawcze, a także instytucje kulturalne i artystyczne.