Kalendarium roku szkolnego 2017/2018

 

 • 04.09.2017r. – inauguracja nowego roku szkolnego
 • 14.09.2017r. – zebranie plenarne RP - zatwierdzenie planów pracy szkoły
 • 14.09.2017r. – zebrania z Rodzicami - klasy pierwsze oraz klasy maturalne
 • 21.09.2017r. – zebrania z Rodzicami - klas promocyjne i klasy 3-cie branżowej szkoły I stopnia
 • 21.09.2017r. – wybory do Rady Rodziców
 • 26.10.2017r. – konsultacje indywidualne dla Rodziców - wszystkie klasy
 • 23.11.2017r. – konsultacje indywidualne dla Rodziców - propozycje ocen w klasch maturalnych
 • 17.12.2017r. – zakończenie I półrocza w klasach maturalnych
 • 19.12.2017r. – zebranie klasyfikacyjne RP – klasy maturalne
 • 21.12.2017r. – zebrania informacyjne z Rodzicami uczniów klas maturalnych po I półroczu
 • 21.12.2017r. – konsultacje indywidualne dla Rodziców uczniów klas I, II i III – propozycje ocen śródrocznych

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2017 – 01.01.2018r.


 • 10.01.2018r. – 17.02.2018r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna. Zdają klasy czwarte technikum,
  oraz trzecie technikum: 3tps, 3me (technik elektryk) i 3tmt
 • 11.01.2018r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna. Zdają klasy czwarte technikum,
  oraz trzecie technikum: 3tps, 3me (technik elektryk) i 3tmt
 • 14.01.2018r. – zakończenie I półrocza - klasy 1-3 technikum i branżowej szkoły I stopnia
 • 17.01.2018r. – zebranie klasyfikacyjne RP – klasy 1-3 technikum i branżowej szkoły I stopnia
 • 18.01.2018r. – zebrania informacyjne po I półroczu dla Rodziców klas 1-3 technikum i branżowej szkoły I stopnia
 • 18.01.2018r. – konsultacje indywidualne dla Rodziców uczniów klas maturalnych
 • 23.01.2018r. – zebranie plenarne RP po I półroczu nauki

Ferie zimowe: 29.01.2018r. – 11.02.2018r.


 • 01.03.2018r. – konsultacje indywidualne dla Rodziców - wszystkie klasy

Wiosenna przerwa świąteczna: 29.03.2018r. – 03.04.2018r.


 • 05.04.2018r. – zebrania z Rodzicami uczniów klas maturalnych - propozycje ocen rocznych
 • 05.04.2018r. – konsultacje indywidualne dla Rodziców uczniów klas 1-3 technikum i branżowej szkoły I stopnia
 • 24.04.2018r. – zebranie klasyfikacyjne RP – klasy maturalne
 • 27.04.2018r. – zakończenie zajęć w klasach maturalnych
 • 04.05.2018r. – 25.05.2018r. – egzaminy maturalne
 • 24.05.2018r. – zebrania z Rodzicami - klasy 1-3 technikum i branżowej szkoły I stopnia - propozycje ocen rocznych
 • 19.06.2018r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna (klasy: 2ti, 2 tor, 3ti, 3me, 3 tps, 3tmt, 3th, 3mps, 3op, 3wz)
 • 19.06.2018r. – zebranie klasyfikacyjne RP dla uczniów klas 1-3 technikum i branżowej szkoły I stopnia
 • 22.06.2018r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 22.06.2018r. – 04.07.2018r. - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna
  (klasy: 2ti, 2tor, 3ti, 3me, 3 tps, 3tmt, 3th, 3mps, 3op, 3wz)

Ferie letnie: 23.06.2018 – 31.08.2018r.


 • 28.06.2018r. – konferencja RP podsumowująca roczną pracę szkoły

  

powrot