Blacharz samochodowy

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz samochodowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • ocenianie stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych;
  • naprawianie uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych;
  • zabezpieczanie antykorozyjne nadwozi pojazdów samochodowych.

 

Blacharz samochodowy znajduje między innymi zatrudnienie w takich miejscach pracy, jak: przedsiębiorstwa produkujące nadwozia i kabiny pojazdów samochodowych, punkty serwisowe i autoryzowane stacje obsługi pojazdów samochodowych, przedsiębiorstwa transportu samochodowego, wyspecjalizowanego, zakłady rzemieślnicze blacharstwa samochodowego. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

 


powrot