Ślusarz

 

Absolwent branżowej szkoły I stopnia kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania elementów maszyn i urządzeń;
  • naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
  • wykonywania połączeń;
  • konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

 

Uniwersalność kwalifikacji zawodowych ślusarza daje możliwości zatrudnienia w zakładach produkcyjnych różnych branż (maszynowej, górniczej, samochodowej, energetycznej, budownictwie), w usługach, a także w administracji budynków (np. w roli konserwatorów). Zawód ślusarz dodatkowo umożliwia prowadzenie własnej działalności gospodarczej, uzyskanie dodatkowych uprawnień np. spawacza i zwiększenie możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy, wykonywanie wielu zadań zawodowych w zawodach pokrewnych, np: mechanik monter maszyn i urządzeń czy instalator urządzeń sanitarnych itp.

 


powrot