Komunikaty i informacje

 

[2018-07-06 13:05:15]

KONKURS PLASTYCZNY "POCZTÓWKA NA STO LAT – MOJA NIEPODLEGŁA"

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach organizuje konkurs plastyczny pod nazwą "Pocztówka na sto lat - moja Niepodległa". Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe będą prezentowane na wystawie pokonkursowej oraz mobilnej wystawie. Pocztówki należy zgłaszać do 14 września 2018 r. osobiście w siedzibie organizatora, e-mailowo lub za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na adres Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego podany w regulaminie konkursu [regulamin konkursu], [załącznik].

 

Starostwo Powiatowe w Mikołowie


[2018-06-29 10:45:15]

ŚWIADECTWA MATURALNE

Informujemy tegorocznych maturzystów, że wyniki egzaminu dojrzałości i świadectwa dojrzałości będą do odbioru w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych od wtorku 3 lipca 2018r.


Sekretariat szkoły


[2018-06-14 14:05:15]

TALENTY NA START!

13.06.2018r w ZST odbył się kolejny przegląd szkolnych talentów. Uczniowie przygotowali prace plastyczne, grali, śpiewali, tańczyli, recytowali, a nawet prezentowali swoje umiejętności akrobatyczne. W kategorii wystawowej konkurs wygrała Ewa Tkocz z klasy 2tps, a w kategorii scenicznej zespół Dzikie Wieprze. Nagrody dla zwycięzców, jak co roku ufundował Komitet Rodzicielski [zob. zdjęcia].


Biblioteka


 

[2018-06-13 07:30:15]

PROGRAM "DOBRY START"

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu "Dobry Start". Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program "Dobry Start" to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć. Więcej informacji na temat programu "Dobry Start" znaleźć można na stronie: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart. Materiały promocyjne programu: [plakat], [ulotka].


Dyrekcja ZST


 

[2018-06-12 14:20:15]

UMOWA PATRONACKA Z WYDZIAŁEM TRANSPORTU POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

W poniedziałek 11.06.2018 została zawarta umowa patronacka naszej szkoły z Wydziałem Transportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Umowę patronacką podpisali: Dziekan Wydziału Transportu dr hab. inż. Piotra Folęga oraz dyrektor Zespołu Szkół Technicznych - mgr Elżbieta Jabłońska. Współpraca w ramach patronatu polegać będzie między innymi na merytorycznym wspomaganiu procesu dydaktycznego szkoły w celu przygotowania młodzieży do kontynuacji nauki w Politechnice Śląskiej - zdjęcia: [1], [2].


Dyrekcja ZST


 

[2018-06-06 13:10:00]

KLASA POD PATRONATEM FAMUR SA

W środę 6 czerwca odbyło się uroczyste podpisanie umowy, na mocy której w Zespole Szkół Technicznych została utworzona Klasa Patronacka FAMUR SA. Inicjatywa ta skierowana jest do uczniów, którzy w roku szkolnym 2018/2019 przystąpią do nauki w I klasie zawodowej o profilu "Operator obrabiarek skrawających" - zdjęcia: [1].


Dyrekcja ZST