Książkobranie w ZST

 

Regulamin akcji

  • akcję koordynują bibliotekarze szkolni
  • w akcji mogą wziąć udział uczniowie i nauczyciele ZST
  • chętni uczniowie i nauczyciele mogą nieodpłatnie przynosić bibliotekarzom niezniszczone książki, które następnie zostaną udostępnione  do czytania innym
  • przyniesione książki zostaną wyeksponowane przez uczniów wraz z regulaminem korzystania z nich na przygotowanym stoliku przy bibliotece szkolnej
  • wszyscy zainteresowani przeczytaniem książki mogą ją zabrać do domu, przeczytać,
    a następnie przynieść do szkoły i odłożyć na stolik przy bibliotece
  • o książki udostępniane w ramach akcji "Książkobranie" trzeba dbać

 

Regulamin korzystania z książek

  • kochany czytelniku! Wybierz jedną z książek, kierując się zainteresowaniami lub podszeptem chwili. Zabierz ja do domu. Czytaj ! Szanuj!
  • nie zgub! Po przeczytaniu nie zapomnij – odłóż na stolik ! Następnie…. wróć po następną książkę ! Czekamy ! Książki.

 

Strona biblioteki szkolnej >>