Plan lekcji
1pti1pmt1pte1pth1pto1emo1wz2ti
2thm2tpe2tmr2wmp2oem2pti2pmt2pte
2pmr2poe2pmw3ti3tmt3tse3mhr3emo
3wz4ti4tmt4me4tps4thr