I-sze półrocze
II-gie półrocze
Klasy maturalne 01.09.2020 - 13.12.2020 14.12.2020 - 30.04.2021
Klasy technikum po gimnazjum: 2-gie i 3-cie
01.09.2020 - 24.01.2021 25.01.2021 - 25.06.2021
Pozostałe klasy 01.09.2020 - 07.02.2021 08.02.2021 - 25.06.2021

 

 • 01.09.2020r. – inauguracja nowego roku szkolnego

 • 10.09.2020r. – zebrania z Rodzicami uczniów klas pierwszych i maturalnych

 • 15.09.2020r. – termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja I/II 2021)

 • 15.09.2020r. – zebranie RP – zatwierdzenie planów pracy szkoły

 • 17.09.2020r. – zebrania z Rodzicami uczniów klas drugich i trzecich technikum oraz branżowej szkoły I stopnia

 • 17.09.2020r. – wybory do Rady Rodziców

 • 30.09.2020r. – ostateczny termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w maju 2021

 • 05.11.2020r. – zebrania z Rodzicami uczniów wszystkich klas, konsultacje indywidualne z nauczycielami

 • 27.11.2020r. – termin podania propozycji ocen i informacji o zagrożeniach w klasach 4-tych technikum

 • 11.12.2020r. – termin wpisania oceń śródrocznych w klasach w klasach 4-tych technikum

 • 14.12.2020r. – zebranie RP w sprawie klasyfikacji śródrocznej klas maturalnych oraz szkolenie nt. procedur przeprowadzania
  egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

 • 18.12.2020r. – termin podania propozycji ocen i informacji o zagrożeniach w klasach 3-cich i 2-gich technikum po gimnazjum

 • 22.12.2020r. – wywiadówki po I półroczu nauki dla Rodziców uczniów 4-tych Technikum


Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2019 – 31.12.20210r.


Ferie zimowe: 04.01.2021r. – 17.01.2021r.


 • 11.01.2021r. ÷ 19.02.2021r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie–część praktyczna (klasy 4-te technikum)

 • 12.01.2021r. – Egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (klasy 4-te technikum)

 • 22.01.2021r. – termin wpisania do dzienników ocen śródrocznych w klasach 3-cich i 2-gich technikum po gimnazjum

 • 22.01.2021r. termin podania propozycji ocen i informacji o zagrożeniach w klasach 1 oraz 2 technikum po szkole podstawowej
  i w klasach 1, 2 oraz 3 branżowej szkoły I stopnia

 • 05.02.2021r. – termin wpisania do dzienników ocen śródrocznyc w klasach 1 oraz 2 technikum po szkole podstawowej
  i w klasach 1, 2 oraz 3 branżowej szkoły I stopnia
 • 07.02.2021r. – ostateczny termin wprowadzania zmian w deklaracjach przystąpienia do egzaminu maturalnego

 • 09.02.2021r. – zebranie RP w sprawie klasyfikacji klas 1-, 2- i 3-cich technikum oraz wszystkich klas branżowej szkoły I stopnia

 • 11.02.2021r. – wywiadówki po I półroczu nauki dla Rodziców uczniów wszystkich klas technikum oraz branżowej szkoły I stopnia

 • 17.02.2021r. – zebranie plenarne RP po I półroczu nauki

 • 01.03.2021r. ÷ 26.03.2021r. - zewnętrzne praktyki zawodowe dla uczniów klas trzecich technikum

Wiosenna przerwa świąteczna: 01.04.2021r. – 06.04.2021r.


 • 08.04.2021r. – zebranie z rodzicami wszystkich klas; propozycje ocen rocznych i informacje o zagrożeniach w klasach maturalnych;
  konsultacje indywidualne z nauczycielami
 • 26.04.2021r. – zebranie RP w sprawie klasyfikacji rocznej i końcowej dla klas maturalnych

 • 30.04.2021r. – zakończenie zajęć w klasach maturalnych

 • 04.05.2021r. ÷ 20.05.2021r. – egzaminy maturalne

 • 10.05.2021r. ÷ 04.06.2021r. - zewnętrzne praktyki zawodowe dla uczniów klas drugich technikum po gimnazjum

 • 10.06.2021r. – zebranie z Rodzicami uczniów klas 1, 2 i 3 technikum i branżowej szkoły I stopnia – propozycje ocen rocznych
  i zagrożenie oceną niedostateczną

 • 21.06.2021r. ÷ 08.07.2021r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna
  (klasy 2tor, 3ti, 3te, 3tps, 3tmt, 3tm, 3th, 3mps, 3eps, 3op, 3wz)

 • 22.06.2021r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna
  (klasy 2tor, 3ti, 3te, 3tps, 3tmt, 3tm, 3th, 3mps, 3eps, 3op, 3wz)

 • 22.06.2021r. – zebranie RP w sprawie klasyfikacji rocznej dla uczniów klas promocyjnych
 • 25.06.2021r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych


Ferie letnie: 26.06.2021 – 31.08.2021r.


 • 30.06.2021r. – zebranie plenarne RP podsumowujące roczną pracę szkoły