Kierunki kształcenia

 

W roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół Technicznych będziemy kształcić młodzież w następujących typach szkół i zawodach:

 

TECHNIKUM:

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE W ZAWODACH:

  • elektromechanik pojazdów samochodowych;

  • operator obrabiarek skrawających;

  • technik pojazdów samochodowych;

  • technik mechanik;

 

PONADTO:

  • dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną zakupioną ze środków pomocowych Unii Europejskiej;

  • bierzemy udział w programach - projektach międzynarodowych i krajowych;

  • świadczymy usługi mechaniczne i samochodowe w Stacji Kontroli Pojazdów i na Warsztatach Szkolnych;

  • umożliwiamy podnoszenie kwalifikacji zawodowych w Centrum Szkoleniowo-Technologicznym.