Komunikat
nt. organizacji pracy szkoły w okresie 4 – 7 maja 2021r.

Przypominamy, że ze względu na egzaminy maturalne, dni od 4 do 6 maja 2021r. są dla uczniów dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Nie dotyczy to uczniów, będących młodocianymi pracownikami, którzy odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców.

W dniu 7.05.2021r. (piątek) zajęcia lekcyjne będą realizowane zgodnie z planem lekcji - w formie zdalnej, dla uczniów wszystkich klas,  poza klasami: 3emo i 2tmr (grupa reklamy). Uczniowie tych klas realizują w piątek, 07.05.2021r. zajęcia praktyczne stacjonarnie, w szkole.

O pracy szkoły od 10.05.2021r. poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Elżbieta Jabłońska
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie

 


powrot