[2021-02-24 07:50:05]

KAMPANIA STOP DEPRESJI

Po raz pierwszy w Mikołowie zainicjowana została kampania pod hasłem STOP DEPRESJI. Jej celem jest zwrócenie uwagi na depresję jako chorobę, która dotyka osoby w każdym wieku, niezależnie od płci. Kampanię prowadzimy głównie tam, gdzie przez ostatni rok toczyło się nasze życie – czyli w internecie. Wykorzystujemy Social Media i wszystkie możliwe internetowe środki przekazu. Do grup, które nie korzystają z internetu będziemy docierać tradycyjnymi sposobami z zachowaniem wymaganych zasad bezpieczeństwa. Sdatkowe informację dotyczące kampanii są dostępne na pod tym linkiem. W ramach kampanii prowadzonej kamapanii udostępniamy także Państwu filmy dotyczące depresji przygotowane przez kierownika Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej prof. hab. n. med. i n.o. zdr. Marka Krzystanka, który wyraził zgodę na ich udostępnianie i wykorzystywanie. Filmy są dostępne pod tymi linkami: link1 , link2

Organizator kampanii


[2021-02-21 18:30:10]

I POWIATOWY KONKURS TAŃCA ONLINE

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie zaprasza na I Powiatowy Konkurs Tańca, który odbędzie się w formie online. W konkursie może brać udział młodzież i dorośli z powiatu mikołowskiego. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie nagrania (filmu) z wykonaniem układu tanecznego w formacie mp4 (widoczna postać uczestnika/uczestników) oraz karty zgłoszenia do dnia 30.04.2021 roku. Regulamin konkursu i adres do przesłania zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej pod tym adresem.

Organizator konkursu


[2021-02-18 11:25:30]

FESTIWAL FILMÓW NAUKOWYCH IM. STANISŁAWA LEMA

W ramach Festiwalu, za pośrednictwem on-linowych wydarzeń będą prezentowane filmy naukowe wybrane i recenzowane przez pracowników naukowych PAN oraz wywiadu i wykłady z ekspertami oraz naukowcami. Festiwal Filmów Naukowych realizuje cele naukowe, upowszechniające wiedzę i kulturotwórcze. Wspiera misję polskiej nauki ofiarując uczestnikom możliwości pogłębienia wiedzy na temat historii nauki, genezy powstawania odkryć naukowych i rewolucyjnych wynalazków. Planowane rozpoczęcie festiwalu przeiwdziane jest na 19 lutego 2021 w dniu Święta Nauki Polskiej. Szczegóły festiwalu są dostępne na stronie organizatora pod tym linkiem.

Organizator festiwalu


[2021-02-18 10:40:05]

IX FESTIWAL WOKALNY "MIKROFON, MOK I TY"

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do wzięcia udziału w IX Festiwalu Wokalnym "Mikrofon, MOK i Ty". W tym roku I etap przebiega w formule online – po opłaceniu wpisowego (20 zł) uczestnicy przesyłają nagranie utworu (tylko dźwięk), które oceni jury. W ten sposób zostaną wyłonieni laureaci, którzy przejdą do II etapu – przesłuchania na żywo. Jury wyłoni zwycięzców, których poznamy na uroczystej gali wręczenia nagród. Szczegóły festiwalu, regulamin i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie organizatora pod tym linkiem.

Organizator festiwalu


[2021-02-14 18:10:35]

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA KLAS TECHNIKUM ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA OD 15 LUTEGO

Harmonogram zajęć z zakresu kształcenia zawodowego dla klas 2-gich (po gimnazjum) i klas 3 technikum oraz wszystkich klas branżowej szkoły I stopnia obowiązujący od 15 lutego 2021r. jest dostępny pod tym linkiem.

Dyrekcja ZST


[2021-02-14 18:05:10]

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA KLAS MATURALNYCH OD 15 LUTEGO

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas maturalnych od 15 lutego 2021 jest dostępny pod tym linkiem.

Dyrekcja ZST


[2021-02-11 16:55:15]

GALA FINAŁOWA KONKURSU "ELEKTRONIKA - BY ŻYŁO SIĘ ŁATWIEJ"

Zapraszamy zarówno uczniów, jak i nauczycieli do udziału w transmisji gali finałowej konkursu "Elektronika - by żyło się łatwiej". W ramach gali będzie można zobaczyć krótkie prezentacje projektów finałowych. Gala odbędzie się w czwartek 11 marca 2021 o godzinie 17:00 w formie transmisji na żywo, której adres będzie dostępny na stronie internetowej konkurs.aei.polsl.pl . Plakat promujący imprezę udostępniliśmy pod tym linkiem .

Organizator konkursu


[2021-02-08 07:35:20]

KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE PRZESTRZENNEJ "ZAPLANUJ SWOJĄ PRZESTRZEŃ"

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej zaprasza do udziału w szóstej edycji Konkursu Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej "Zaplanuj swoją przestrzeń". Konkurs jest skierowany do uczniów klas maturalnych zainteresowanych zagadnieniami planowania przestrzennego i nauk przyrodniczych. Więcej szczegółów dotyczących konkursu oraz terminy poszczególnych etapów są dostępne na stronie internetowej pod tym linkiem oraz na konkursowym fanpage'u.

Dyrekcja ZST


[2021-02-02 09:30:15]

PROGRAM EFEKTYWNE FUNKCJONALNE SZKOŁY II

Powiat Mikołowski realizuje projekt pn. "Efektywne Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego", który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 czytaj więcej...

Krzysztof Król


[2021-02-01 08:45:55]

KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY!

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 28 stycznia 2021r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021r. poz. 202), zdalne nauczanie zostało przedłużone do 14 lutego czytaj więcej...

Dyrekcja ZST


[2021-02-01 07:40:55]

WIELKI TEST EDUKACYJNY "PLANETA I ŻYCIE"

Zapraszamy do udziału w Wielkim Teście Edukacyjnym "PLANETA i ŻYCIE". Jest on przeprowadzany online m.in. dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych i dotyczy procesów życiowych (chemizm, metabolizm, układy i ich funkcje).Kartę zgłoszenia i potwierdzenie wpłaty należy przesłać mailem lub listownie do 26 lutego 2021r. na adres Organizatora. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdziecie Państwo na stronie internetowej pod tym linkiem. Zapraszamy do udziału!

Organizator konkursu


[2021-02-01 07:10:20]

KONKURS "POKAŻCIE NAM SWOJĄ MAŁĄ ALMA MATER XI EDYCJA"

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, którego celem jest zainteresowanie uczniów historią swojej szkoły, rozwój zainteresowań oraz umiejętności plastycznych. Zgłoszenia do kokursu przyjmowane są do 12-go lutego 2021r., termin przysyłania prac konkursowych kończy się 26 lutego 2021r. Szczegóły konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz jego regulamin są dostępne na stronie internetowej organizatora pod tym linkiem. Zapraszamy do udziału!

Organizator konkursu


[2021-01-29 10:20:40]

NOWA EDYJCA KONKURSU "TRADYCYJNY SAD"

Zapraszamy do wzięcia udziału w czwartej edycji projektu "TRADYCYJNY SAD". Jest to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa. Żeby wziąć udział w projekcie wystarczy uzupełnić krótki formularz rejestracyjny. Rejestracja trwa do 5 marca 2021 roku. Szczegóły projektu i rejestracji są podane na stronie internetowej projektu dostępnej tym linkiem. Zapraszamy do udziału!

Sekretariat szkoły


[2021-01-26 16:00:05]

KONKURS PLASTYCZNY "POLSKIE SERCE PĘKŁO. KATYŃ 1940

Wystartowała II edycja konkursu literacko-plastycznego "Polskie Serce Pękło. Katyń 1940" przeznaczonego dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Tegoroczny konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach: plastycznej, literackiej i tekst piosenki. Prace konkursowe należy nadsyłać do 19 marca 2020 r. Przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne, w języku polskim. Dla laureatów w każdej z kategorii przewidziane są cenne nagrody. Szczegóły konkursu, karta zgłoszenia i regulamin konkursu są dostępne pod tym linkiem.

Sekretariat szkoły


[2021-01-26 09:10:20]

EFS – PROGRAM ROZWOJU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I TECHNICZNYCH POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Powiat Mikołowski realizuje projekt pn. „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego czytaj więcej...

Krzysztof Król


[2021-01-25 18:00:10]

KONKURS EDUKACYJNY "NAUKOWE WYZWANIE ŚFN"

Śląski Festiwal Nauki Katowice organizuje kolejny konkurs z cyklu "Naukowe Wyzwanie ŚFN". Tym razem zadaniem uczestników jest stworzenie oryginalnej gry towarzyskiej – planszowej lub karcianej. W wyzwaniu można wziąć udział zarówno w pojedynkę, jak i zespołowo. Zapraszamy do przesłania nagrania pokazującego grę i wyjaśniającego jej zasady (powinno ono trwać maksymalnie 5 minut). Termin przyjmowania zgłoszeń mija 18 lutego roku. Spośród nadesłanych prac zostaną wyłonione trzy zwycięskie projekty gier, a najlepsza z nich pojawi się na kolejnej, piątej edycji ŚFN. Więcej informacji o kokursie na naszej stronie na facebooku.

Dyrekcja ZST


[2021-01-25 17:50:50]

KONKURS EDUKACYJNY "zesPOLeni"

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie edukacyjnym pn. "zesPOLeni", organizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Konkurs dedykowany jest uczniom II i III klas szkół ponadpodstawowych. To nie tylko ciekawa forma wsparcia nauki zdalnej i zaangażowania uczniów, ale także atrakcyjne nagrody zarówno dla młodzieży jak i dla szkół – to m.in. vouchery na zakup sprzętu sportowego oraz wyjazd do Norwegii. Zachęcamy do szybkiej rejestracji (nie wymaga to przesłania od razu pracy konkursowej) – pierwsze zarejestrowanych 399 osób biorących udział w konkursie otrzyma po jego zakończeniu atrakcyjne gadżety. Więcej szczegółów i regulamin konkursu są dostępne pod tym linkiem.

Organizator konkursu


[2021-01-20 17:00:05]

ZAJĘCIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KLASACH DRUGICH TECHNIKUM PO GIMNAZJUM

Na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrekcja szkoły podjęła decyzję o przesunięciu zajęć kształcenia zawodowego w klasach drugich technikum ( po gimnazjum) w formie stacjonarnej. O ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli, zajęcia te rozpoczną się w drugim półroczu, tj. od 8.02.2021r. Do tego czasu nadal będą prowadzone w formie zdalnej. Klasa 2tmr (grupa reklamy) odbywa zajęcia kształcenia zawodowego zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Dyrekcja ZST


[2021-01-16 09:15:10]

PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH OD 18 STYCZNIA

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, nauczanie zdalne przedłużone jest do 31 stycznia 2021r. Od 18 stycznia 2021r. uczniom klas 3 technikum oraz klasie 2tmr (grupa reklamy), a od 25 stycznia uczniom pozostałych klas 2 technikum (po gimnazjum) do 31 stycznia 2021r. szkoła zapewnia realizację części zajęć praktycznych w trybie stacjonarnym, tj. bezpośrednio czytaj więcej...

Dyrekcja ZST


[2020-12-10 11:30:10]

KONKURS "ŁAMACZE SZYFRÓW"

Stowarzyszenie VIATOR organizuje kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży szkolnej poświęconego polskim kryptologom. Serdecznie zachęcamy do udziału w wyjątkowym konkursie. "ŁAMACZE SZYFRÓW" to ogólnopolska gra kryptologiczna, w której każdy może wcielić się w agenta kryptowywiadu, a przy tym poznać historię i świetnie się bawić! Szczegółowe informacje są dostepne pod tym linkiem.

Sekretariat szkoły


[2020-12-07 09:50:25]

KONKURS "NA SZKRZYDŁACH WYOBRAŹNI"

Zapraszamy uczniów szkół średnich województwa śląskiego do wzięcia udziału w XVIII edycji konkursu literackiego na wiersz i małą formę prozą "Na skrzydłach wyobraźni”. Konkurs organizowany jest przez bibliotekę I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie, pod patronatem Starostwa Powiatowego i przy współpracy Instytutu Mikołowskiego im. R. Wojaczka. Szczegółowe informacje są dostepne pod tym linkiem.

Sekretariat szkoły


[2020-10-24 19:10:15]

DYŻUR I WSPARCIE TECHNICZNE ORAZ PEDAGOGICZNO/PSYCHOLOGICZNE W TRAKCIE NAUCZANIA ZDALNEGO

Każdy uczeń i nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w trakcie nauczania zdalnego może korzystać ze wsparcia szkolnych informatyków oraz pedagogów i psychologa szkolnego. Harmonogram dyżurów jest dostępny pod tym linkiem...

Dyrekcja ZST


[2020-10-22 07:30:30]

ORGANIZACJA NAUCZANIA HYBRYDOWEGO W ZST MIKOŁÓW

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 16.X.2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 1830) od poniedziałku, 19 października 2020 r., do czasu obowiązywania strefy żółtej na terenie powiatu mikołowskiego, uczniowie ZST w Mikołowie będą uczyli się w trybie mieszanym (hybrydowym). Oznacza to, że część uczniów naszej szkoły będzie miała zajęcia czytaj więcej...

Dyrekcja ZST


[2020-10-22 07:20:20]

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną będą mieli lekcje na odległość. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach objętych strefą żółtą, będą uczyli się w trybie mieszanym (hybrydowym). W obu strefach będą wyjątki, dotyczyć będą m. in. szkół specjalnych, szkół specjalnych w zespołach, internatów, szkół i placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym – w zakresie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Zmiany w funkcjonowaniu szkół ponadpodstawowych, placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym będą obowiązywały od poniedziałku, 19 października 2020 r. do czasu obowiązywania strefy żółtej i czerwonej na danym terenie. Więcej szczegółów na ten temat dostępnych jest w komunikacie MEN pod tym linkiem.

Dyrekcja ZST


[2020-09-10 21:15:50]

PIERWSZY KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH W ZST ONLINE!

Zapraszamy uczniów naszej szkoły na kiermasz szkolny używanych podręczników online. Otwieramy grupę na Facebooku, na której wszyscy uczniowie ZST Mikołów oraz absolwenci naszej szkoły będą mogli sprzedać, kupić lub wymienić się używanymi podręcznikami! Wszystkie transakcje odbywają się bez pośredników, wyłącznie za pomocą wiadomości prywatnych. Podajemy link do grupy zamkniętej, do której mogą dołączyć uczniowie i absolwenci wyłącznie za zgodą administratora grupy.

Samorząd szkolny ZST


[2020-09-02 10:55:05]

ZASADY I PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO W ZST MIKOŁÓW

Jesli jeszcze tego nie zrobiłeś, obowiązkowo zapoznaj się z procedurami i zasadami bezpieczeństwa epidemicznego w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie, które są dostepne pod tym linkiem.

Dyrekcja ZST


* Za dostępność cyfrową publikowanych na tej stronie materiałów odpowiadają ich autorzy