Logotyp Szkoła Pamięta

Idea akcji

Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Inicjatywa jest realizowana w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii –tej ogólnonarodoweji lokalnej. W ten sposób akcja nawiązuje do polskiej tradycji świat zadusznych.

Podjęte działania

Uczniowie,pod kierunkiem nauczyciela,przygotowują materiałypoświęcone ważnym wydarzeniom rocznicowym ipostaciom historycznym. Ponadto, w formie prezentacji multimedialnych lub plastycznych,opracowują mapy miejsc pamięci narodowej, związanychz historią lokalną, a na stronie internetowej ZST zamieszczą wirtualnykalendarz, zawierającyopisy i grafiki dotyczące ważnych wydarzeń, o których każdy Polak powinien pamiętać. Przedsięwzięcia podjętew ramach akcji "Szkoła pamięta" będą upowszechniane na szkolnym Facebooku i Instragramie oraz wykorzystywane na zajęciach edukacyjnych.