Dyrekcja i kierownictwo

 

Dyrektor szkoły:    
mgr Elżbieta Jabłońska   ejablonska@zst.edu.pl
Wicedyrektor:    
mgr Róża Włodarz   rwlodarz@zst.edu.pl
Wicedyrektor:    
mgr inż. Marek Olsza   molsza@zst.edu.pl
Kierownik warsztatów szkolnych:    
mgr inż. Krzysztof Król    kkrol@zst.edu.pl
Kierownik szkolenia praktycznego:    
mgr Artur Opoka   aopoka@zst.edu.pl
Kierownik Centrum Szkoleniowo-Technologicznego:    
mgr inż. Krzysztof Król   kkrol@zst.edu.pl