Statut szkoły

 

pdf  

Statut Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie

   

 

pdf  

Statut Technikum w Mikołowie

   

 

pdf  

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia w Mikołowie