Rachunek bankowy Rady Rodziców

 

Dane rachunku bankowego Rady Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie:

 

Numer rachunku:

 

55 8436 0003 0000 0000 1238 0001

Nazwa odbiorcy:

 

Rada Rodziców przy ZST Mikołów

Adres odbiorcy:

 

43-190 Mikołów ul. Rybnicka 44

Jako tytuł wpłaty proszę podać np.:

 

Nowak Jan - klasa 1TI "Rodzaj wpłaty"