Społeczność psychologów i psychoterapeutów oferuje bezpłatną pomoc osobom szczególnie narażonym na negatywne skutki psychologiczne epidemii koronawirusa w Polsce.

 

Nasze wsparcie kierujemy w szczególności do:

  • członków personelu medycznego i innych służb zaangażowanych w działania związane z zagrożeniem koronawirusem,

  • osób objętych kwarantanną,

  • osób, które w związku z wprowadzonymi ograniczeniami straciły z dnia na dzień źródło dochodu,

  • osób, które są w kryzysie psychicznym i odmówiono im innej formy pomocy ze względu na pandemię (np. przyjęcia na oddział dzienny szpitala psychiatrycznego)