Szanowni Rodzice, Rada Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie informuje, że w roku szkolnym 2020/2021 grupowe ubezpieczenie naszych uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków zostało zawarte z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

Numer polisy: Polisa typ 184 nr 001022642.

 

Zakres ubezpieczenia

owu

bezpieczne Dziecko