Wykaz obowiązujących podstaw programowych kształcenia ogólnego i podstaw programowych kształcenia w zawodzie, realizowanych w roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie.