SZKOLNE KOŁO PCK

Nasza działalność dotyczy promocji zdrowia. Zgodnie z układanym we wrześniu planem zajęć przygotowujemy audycje radiowe, gazetki, plakaty, filmy, prezentacje oraz prelekcje o tematyce prozdrowotnej. Organizujemy także różne akcje charytatywne. Zawsze kierujemy się zasadami Polskiego Czerwonego Krzyża.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej - kliknij:

w górę | dalej =>